-- Univerzitka.com -- Študentský portál Žilinskej univerzity -- Sprievodca značkami
Univerzitka.com :: Študenti študentom ::  
PortálPravidláFAQMapa fóraBrigády pre študentovPrihlásenieRegistrácia


Portál » OBSAH FÓRA

Úvod
Čo je BBCode (značky)?
Formátovanie textu
Ako vytvoriť text písaný tučne, kurzívou či podčiarknutý?
Ako zmeniť farbu a veľkosť písma?
Je možné spájať formátovacie značky?
Ako vytvorím skrytú správu?
Citácia a pevná šírka textu pri odoslaní
Ako vytvoriť citáciu?
Výstup kódu alebo pevná šírka dát.
Generovanie zoznamu
Vytváranie jednoduchého zoznamu.
Vytváranie štrukturovaného zoznamu.
Vytvorenie odkazu
Odkaz na iné webové stránky.
Zobrazenie obrázkov v príspevkoch
Pridanie obrázku do príspevku.
Prílohy
Ako pripojím k môjmu príspevku nejaký súbor?
Ako pripojím súbor k už existujúcemu príspevku?
Ako prílohu zmažem?
Ako môžem aktualizovať komentár prílohy?
Môžem prepísať/aktualizovať prílohu?
Moja príloha v príspevku nie je. Prečo?
Prečo nemôžem k príspevkom pridávať prílohy?
Myslím, že mám potrebné oprávnenia, no aj tak nemôžem odoslať prílohu. Prečo?
Prečo nemôžem mazať prílohy?
Prečo nikde nevidím žiadne prílohy?
Koho mám informovať v prípade, že som našiel v diskusii nelegálnu prílohu?

Úvod
Čo je BBCode (značky)?
Značky sú zvláštne príkazy vkladané do príspevku. Používanie značiek vo Vašich príspevkoch povoľuje administrátor. Môžete si dodatočně zakázať používanie značiek v jednotlivých príspevkoch vo formulári k zaslaniu príspevku. Značky sú veľmi podobné štýlu HTML, príkazy sú zapísané v zložených zátvorkách [] a uzavierajú vždy nejaký text, ktorý sa následne chová podľa týchto príkazov. Značky Vám umožnia rýchle formátovanie písaného textu. Sami sa teda môžete rozhodnúť, či budete chcieť používať tieto značky, ktoré sú zahrnuté vo formulári pre odoslanie príspevku či budete používať HTML (pokiaľ je HTML na tomto fóre povolené).
Návrat hore
 

Formátovanie textu
Ako vytvoriť text písaný tučne, kurzívou či podčiarknutý?
Značky obsahujú príkazy pre rýchlu zmenu štýlu Vášho textu. Môžete sa pozrieť ako ľahko dosiahnuť požadovaný výsledok. Pre vytvorenie tučne písaného textu, obklopíte text medzi [b][/b].

príklad: [b]Ahoj[/b]
Výsledkom je Ahoj

Pre podčiarknutie textu, obklopíte text medzi [u][/u].

príklad: [u]Dobrý deň[/u]
Výsledkom je: Dobrý deň

Pre text písaný kurzívou, obklopíte text medzi [i][/i].

príklad: Toto je [i]ukážka[/i]
Výsledkom je: Toto je ukážka
Návrat hore
Ako zmeniť farbu a veľkosť písma?
Pre zmenu farby alebo veľkosti textu je určených niekoľko príkazov. Dajte si pozor na to, ako bude výstup zobrazený v závislosti na Vašom prehliadači a systéme. Pre zmenu farby textu, obklopíte požadovaný text medzi [color=][/color]. Môžete použiť buď názvy farieb (napr. red, blue, yellow, atď.) alebo odpovedajúce hexadecimálne kódy farby, napr. #FFFFFF, #000000. Na príklade si ukážeme ako vytvoriť červený text:

[color=red]Ahoj![/color] alebo [color=#FF0000]Ahoj![/color]
Výsledkom bude: Ahoj!

Zmenu veľkosti textu vykonáme podobne použitím [size=][/size]. Tento príkaz má předdefinované číselné hodnoty, ktoré majú priradenú odpovedajúcu veľkosť písma v bodoch, začínajúc od 1 (veľmi malé písmo, nejmenej viditeľné) až po 29 (veľmi veľké). Pre ukážku:

[size=9]MALÉ[/size]
Výsledkom je MALÉ

zatiaľ čo

[size=24]VEĽKÉ[/size]
zobrazí VEĽKÉ
Návrat hore
Je možné spájať formátovacie značky?
Áno, toto je možné, na nasledujúcom príklade si ukážeme ako správne tieto značky zapísať. Je veľmi dôležité dodržať aj ich postupnosť.

Napríklad: [size=18][color=red][b]Pozri sa[/b][/color][/size]

Výsledkom je: Pozri sa

Pokiaľ nedodržíte postupnosť ukončení značiek v poradí v akom boli vkladané, bude text zobrazený chybne! Vždy je potrebné uzavierať značky v postupnosti v akej boli zadané. Pozrite sa na nasledujúcu ukážku, kde sú značky nekorektne uzavreté:

[b][u]Toto je zle[/b][/u]
Návrat hore
Ako vytvorím skrytú správu?
Stačí, ak text, ktorý chcete ukryť vložíte do značky [hide] [/hide]. Takto ochránený text sa zobrazí iba tým užívateľom, ktorí vám za daný príspevok v diskusii poďakujú.
Návrat hore
 

Citácia a pevná šírka textu pri odoslaní
Ako vytvoriť citáciu?
Sú dva spôsoby zadania citovaného textu, s uvedením autora a bez neho. Keď je to vhodné môžete použiť citát k príspevku, ktorý pridá poznámku o autorovi a text do zvláštneho boxu v príspevku. Text citácie uzavrite medzi [quote=""][/quote]. Tento zpôsob pridá k citácií poznámku koho citujete. V nasledujúcom príklade si ukážeme ako zadáme text, ktorý vyslovil Karol Novák:

[quote="Karol Novák"]Toto je text, ktorý vyslovil tento pán.[/quote]

Výsledkom bude automatické pridanie textu Karol Novák napísal: a text citácie. Pokiaľ chcete zadať text ako svoj vlastný citát, prípadne nikoho neurčovať, zadáte len zátvorky "". Táto voľba nie je povinná. Druhým spôsobom je citovať iba text. Požadovaný text, ktorý chcete citovať uzavrite medzi [quote][/quote]. Keď si zobrazíte výsledok takejto správy, bude tu len napísal: a text citátu.
Návrat hore
Výstup kódu alebo pevná šírka dát.
Ak chcete vložiť kus kódu alebo čokoľvek čo vyžaduje pevnú šírku (font typu Courier), obklopte text medzi [code][/code].

napríklad: [code]echo "Toto je kód";[/code]
Návrat hore
 

Generovanie zoznamu
Vytváranie jednoduchého zoznamu.
Značky obsahujú aj príkazy pre vytváranie zoznamov. Podporované sú dva druhy zoznamov, jednoduchý a štrukturovaný. Jednoduchý zoznam zobrazí jednotlivé položky zoznamu postupne pod sebou oddelené odrážkou. Pre vytvorenie zoznamu použite [list][/list] a definujte jednotlivé položky pomocou [*]. Pozrite sa na nasledujúcu ukážku jednoduchého zoznamu:

[list]
[*]červená
[*]modrá
[*]zelená
[/list]
Návrat hore
Vytváranie štrukturovaného zoznamu.
Druhým spôsobom je vytváranie štrukturovaných zoznamov. Od predchádzajúceho typu sa líši znakom pred textom jednotlivých položiek, namiesto bodky je tu použitý niektorý z dvoch spôsobov vzostupného označenia položiek zoznamu. Pre vytvorenie číslovaného zoznamu použite [list=1][/list] a pre abecedný zoznam [list=a][/list]. Jednotlivé položky zoznamu definujete pomocou [*]. Pozrite sa na nasledujúcu ukážku:

[list=1]
[*]červená
[*]modrá
[*]zelená
[/list]

Pre vytvorenie abecedného zoznamu použite:

[list=a]
[*]prvá možná odpoveď
[*]druhá možná odpoveď
[*]tretia možná odpoveď
[/list]
Návrat hore
 

Vytvorenie odkazu
Odkaz na iné webové stránky.
phpBB značky podporujú vytvorenie URL odkazov odkazujúcich sa na iné internetové stránky. Prvým spôsobom je použiť [url=][/url] značky, za znak = potom doplníte URL adresu, na ktorú chcete odkazovať. Text medzi obomi značkami bude zvýraznený a zároveň bude slúžiť ako odkaz na uvedenú URL adresu. Pozrite sa na nasledujúcí príklad odkazujúci na stránku Univerzitka.com:

[url=http://univerzitka.com/]Študentský portál Žilinskej univerzity[/url]

Týmto sa vygeneruje odkaz Študentský portál Žilinskej univerzity. Pokiaľ kliknete na tento vytvorený odkaz, otvorí sa Vám v novom okne prehliadača odkaz na ktorý smerujete.

Ak chcete zobraziť URL priamo ako odkaz použite nasledujúci postup:

[url]http://univerzitka.com/[/url]

Týmto sa vygeneruje odkaz http://univerzitka.com/.

V prípade zadania syntakticky správneho URL aj bez začiatočného http:// do textu príspevku automaticky odkaz na zadanú URL adresu. Pre ukážku si môžete skúsiť napísať do príspevku www.univerzitka.com a uvidíte, že sa Vám text vo výsledku zobrazí automaticky ako odkaz univerzitka.com.

Obdobným zpôsobom sa dajú vytvárať aj odkazy na e-mailové adresy, zadajte požadovanú e-mailovú adresu podľa príkladu:

[email]admin@univerzitka.com[/email]

Výsledok potom bude nieco@univerzitka.com alebo môžete zadať v texte príspevku nieco@univerzitka.com a adresa sa opäť automaticky premení na odkaz.

URL odkaz môžete zadať medzi ktorékoľvek ďalšie značky: Ak uzavriete URL medzi [img][/img] (viď nasledujúca kapitola) môže byť odkazom aj obrázok. Len potom nezabudnite na správnu postupnosť uzatvárania značiek.

URL adresa nesmie obsahovať medzeru, preto pokiaľ máte takú adresu, musíte všetky medzery nahradiť znakmi '%20' (bez úvodzoviek).
Návrat hore
 

Zobrazenie obrázkov v príspevkoch
Pridanie obrázku do príspevku.
phpBB značky ďalej umožňujú vkladanie obrázkov do textu príspevku či správy. Toto je veľmi užitočná vlastnosť, vďaka ktorej nemusíte odkazovať na súbory obrázkov o ktorých napríklad píšete, ale všetci užívatelia ich hneď vidia vo Vašom príspevku. Ako bolo uvedené vyššie, môžete využiť obrázok k vytvoreniu URL odkazu na Váš server alebo napríklad pre zväčšeninu malého obrázku tu v príspevku. Obrázok sa musí však vždy nachádzať na internete a byť tak dostupný pre všetkých užívateľov, nie je možné sa teda odkazovať na súbory, ktoré máte napríklad na lokálnom disku Vášho počítača, pretože k nim by užívatelia internetu nemali prístup. Pre zobrazenie obrázku musíte uzavřieť URL obrázku medzi [img][/img].

príklad: [img]http://univerzitka.com/images/univerzitka.gif[/img]

Ak zadáte URL adresu obrázku medzi [url][/url], môže byť odkazom obrázok.

príklad: [url=http://univerzitka.com/][img]http://univerzitka.com/images/univerzitka.gif[/img][/url]

Výsledkom bude:Oveľa jednoduchšou možnosťou je vložiť váš obrázok do príspevku ako prílohu. Pri písaní príspevku sa nachádza formulár na vloženie prílohy (súboru) do príspevku. Stačí, ak z vášho počítača vyberiete súbor, v tomto prípade obrázok, ktorý chcete v príspevku zobraziť, a stačíte tlačídlo "Pripojiť súbor". Obrázok sa nahrá na náš server, a vo vašom príspevku, ktorý odošlete, sa váš obrázok automaticky zobrazí. V prípade, že obrázok má väčšie rozmery, zobrazí sa iba jeho miniatúra. Po kliknutí na miniatúru sa zobrazí obrázok v originálnej veľkosti.
Návrat hore
 

Prílohy
Ako pripojím k môjmu príspevku nejaký súbor?
Vždy, keď pridávate príspevok do diskusie, máte možnosť pridať k nemu prílohu. Buď obrázok, archív, textový dokument, alebo akýkoľvek iný súbor. Formulár pre odoslanie nového príspevku do diskusie obsahuje aj sekciu Prílohy. V tejto sekcii sa nachádza tlačítko Pripojiť súbor. Kliknite na tlačítko Prechádzať... (môže sa volať aj ináč, v závislosti na vašom operačnom systéme) a otvorí sa vám klasický systémový dialóg pre vyhladanie súboru. Nájdite súbor, ktorý chcete pridať ako prílohu, a vašu voľbu potvrďte. Ak napíšete niečo do kolónky Komentár, tento text bude slúžiť ako odkaz na priložený súbor. Ak žiadny komentár nezadáte, odkazom bude samotný názov súboru. Môžete dokonca pridať aj viac súborov do príspevku, jednoduchým opakovaním rovnakej procedúry, a to až dovtedy, kým nedosiahnete maximálny počet príloh pre jeden príspevok.

Za obsah a následky použitia svojich príloch v diskusii nesie každý užívateľ Študentského portálu Univerzitka.com plnú a neprenositeľnú zodpovednosť. Administrátor a moderátori portálu si vyhradzujú právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia súbory v prílohách vymazať.
Návrat hore
Ako pripojím súbor k už existujúcemu príspevku?
Nájdite daný príspevok a kliknite na ikonku upraviť. Ďalej postupujte podľa inštrukcií pre pripojenie súboru k novému príspevku. Akciu potvrdíte kliknutím na tlačítko pre odoslanie príspevku.
Návrat hore
Ako prílohu zmažem?
Pre odstránenie prílohy kliknite na upraviť daný príspevok a v zozname príloh kliknite na tlačidlo Zmazať prílohu vedľa prílohy, ktorú chcete vymazať. Akciu potvrdíte kliknutím na tlačítko pre odoslanie príspevku.
Návrat hore
Ako môžem aktualizovať komentár prílohy?
Ak chcete upraviť komentár prílohy, kliknite na upraviť daný príspevok, v zozname príloh zmente požadovaný komentár a kliknite na susedné tlačidlo Aktualizovať komentár. Akciu potvrdíte kliknutím na tlačítko pre odoslanie príspevku.
Návrat hore
Môžem prepísať/aktualizovať prílohu?
Ak chcete prepísať nejaký súbor (napríklad jeho novšou verziou), kliknite na Pripojiť súbor. Potom postupujte ako pri pridávaní nového súboru, akurát na koniec neklikajte na Pripojiť súbor, ale kliknite na tlačítkoPrepísať novšou verziou vedľa pôvodného súboru, ktorý chcete prepísať. Ak sa komentár nemení, nemusíte ho znova zadávať.
Návrat hore
Moja príloha v príspevku nie je. Prečo?
Je možné, že daný typ súboru nebol doteraz administrátorom povolený. Preto nie je momentálne tento súbor k dispozícii. Teda je možné, že vaša príloha bola zmazaná administrátorom alebo moderátorom portálu. Pre bližšie informácie ich kontaktujte.
Návrat hore
Prečo nemôžem k príspevkom pridávať prílohy?
V niektorých sekciách môže byť táto možnosť prístupná iba niektorým užívateľom Univerzitky. (Napr. len skupine užívateľov Sponzor). Kontaktuje prosím vedenie Univerzitky pre bližšie informácie.
Návrat hore
Myslím, že mám potrebné oprávnenia, no aj tak nemôžem odoslať prílohu. Prečo?
Diskový priestor vyhradený všetkým prílohám je na Univerzitke obmedzený. Ak je tento priestor naplnený, ani vy, ani žiadny iný užívateľ nemôže pridávať súbory. Taktiež existujú iné obmedzenia (napríklad maximálna veľkosť súboru, počet súborov, a podobne). Bližšie ifnormácie by ste mali získať v chybovom hlásení po neúspešnom pokuse o pridanie prílohy do diskusie. Ak sa žiadne chybové hlásenie nezobrazí, kontaktujte prosím administrátora.
Návrat hore
Prečo nemôžem mazať prílohy?
V niektorých sekciách môže byť táto možnosť prístupná iba niektorým užívateľom Univerzitky. (Napr. len skupine užívateľov Sponzor).Kontaktuje prosím vedenie Univerzitky pre bližšie informácie.
Návrat hore
Prečo nikde nevidím žiadne prílohy?
V niektorých sekciách môže byť táto možnosť prístupná iba niektorým užívateľom Univerzitky. (Napr. len skupine užívateľov Sponzor). Kontaktuje prosím vedenie Univerzitky pre bližšie informácie.
Návrat hore
Koho mám informovať v prípade, že som našiel v diskusii nelegálnu prílohu?
Ak ste držiteľom alebo sprostredkovateľom autorských práv k niektorému z publikovaných materiálov, a viete to hodnoverne doložiť a chcete daný materiál upraviť alebo odstrániť z portálu, kontaktuje prosím administrátora. Tieto osoby prosím ihneď kontaktujte aj v prípade, ak sa v diskusii objaví nejaký materiál, ktorý by porušoval platné zákony Slovenskej republiky.
Návrat hore
 Prejdi na:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group. Hosťované na serveroch spoločnosti WebSupport.sk

Stránka vygenerovaná za 0.11 sekundy. SQL queries: 12